Da li biste pili Coca-Cola mleko?

fairlife_coca-cola

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige. Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

  • http://www.urban-design.org.uk Vasilj Milošević

    lol … znači ne verujem šta čitam … na trenutak sam pomislio da je neka kampanja CC u pitanju. Ne znam, moje mišljenje je da ljudi neće imati poverenja u CC kompaniju kada je mleko u pitanju.

  • http://kosmopolitan-krnjavi.blogspot.de/2015/10/nabij-te-se-u-smrdljive-cmarove-tj.html Šefik Miladin

    Pio bih nego šta.

  • http://kosmopolitan-krnjavi.blogspot.de/2015/10/nabij-te-se-u-smrdljive-cmarove-tj.html Šefik Miladin

    Sad mi se stvatno pije to mleko.