Porodične firme: Preduzeće je kao porodica, nikad ga ne možete stvoriti sami

Dejan Turk, direktor Vip Mobile