Kako bi izgledao grad kada bi umetničke slike zamenile reklame?

omg-who-stole-my-ads-etienne-lavie-8

Kada od čaja napravite umetnost, i reklame moraju biti takve [VIDEO]

kusmi tea