Želite li da radite u Heinekenu? Da li biste prošli njihov razgovor za posao? [VIDEO]

heineken the candidate