Kampanja za hrvatske paraolimpijce: Možeš me potceniti kao čoveka, ali ne kao sportistu!

HPO bruketa zinic