[Webiz] Vladimir Kovač: Konferencije su odlična prilika mladima da stupe u kontakt sa profesionalcima

webiz_konferencija