Studenti, prijavite svoje radove na takmičenje PRilika 2014

vizual - studentsko takmicenje

PRilika 2012 izaziva promene

2012_12_04_Marketing_odnosi_s_javnoscu_i_novinarstvo_Thomas_Bauer