U Srbiji računar svakodnevno koristi 2,6 miliona ljudi, mobilni telefon skoro 5 miliona

young man using macbook