Baš kao i danas, i pre dva veka trgovci i zanatlije bili su svesni značaja marketinga. Reklama se tokom istorije menjala i prilagođavala potrebama savremenog društva. Kako je izgledao taj put i koje sve oblike je reklama poprimala u toku svog razvoja otkriva izložba „Sve je reklama“ koju do 30. marta možete pogledati u novosadskom Muzeju Vojvodine. Reč je o postavci Ljubice Otić, muzejskog savetnika – istoričara, te Veselinke Marković, višeg kustosa – istoričara i Mirka Grlice, muzejskog savetnika – istoričara.

Na pitanje kako je nastala ideja da se napravi ovo izložba, Ljubica Otić za marketing ITD kaže:

 Izložba Sve je samo reklama, nastala je kao rezultat dvogodišnjih stručnih istraživanja, ali i kao srećan spoj sličnih senzibiliteta troje kustosa istoričara. Osnovna ideja autora ove izložbe, bila je da „muzeološkim jezikom progovore“ o ovom delu kulturne baštine, na kojem se temelji savremeni marketing i koji je u osnovi zadržao sve one forme reklamiranja, kakve su na ovom prostoru prisutne više od dva veka. Duboko „zaronivši“ u obilje muzejskog i arhivskog materijala, autori su izdvojili nekoliko takvih formi reklamiranja: novinska reklama, reklamne table, ambalaža, fotografija kao reklama, grafički identitet (memorandumi, računi, etikete, nalepnice, zaštitni znaci), kalendari i katalozi, izlog, radijska reklama i film kao reklama.

Muzeološki pristup ovoj kompleksnoj temi, pre svega je trebalo da prikaže raznovrsnost reklamnih oblika, kao i njihovu transformaciju od 19. veka, do 1941. godine. S obzirom na to, da je nastajala u različitim vremenskim periodima, reklama nam kao medij, prenosi brojne informacije o privrednom razvitku, o prisustvu umetničkih stilova, tehničkom i tehnološkom razvoju, stepenu razvijenosti jezika, načinu odevanja, i drugo.

Nakon dvogodišnjih stručnih istraživanja, nameće se kao zaključak da je reklama pretrpela znatne promene u pogledu likovno-grafičkog dizajna, kvaliteta štampe, hartije, i tekstualnog sadržaja. Međutim, zadržala je iste forme (osim savremenih elektronskih) i svoj osnovni cilj, a to je: dobro informisati, privući pažnju, ubediti i dobro prodati određeni proizvod, kako materijalne, tako i duhovne kulture.

Koja reklama je na vas u toku pripremanja izložbe ostavila najjači utisak:

Ono što je na mene ostavilo najjači utisak u toku istraživanja reklamnog materijala, je saznanje da je na vojvođanskom prostoru, novosadska fabrika „Albus“ imala možda najbolje osmišljen marketing u periodu između dva svetska rata. Što se tiče stranih proizvoda prisutnih na ovom prostoru, tu bih izdvojila rekamu firme obuće „Bata“.

Više o samoj izložbi možete pročitati na našem Kalendaru.

Detalje sa izložbe pogledajte na sledećim fotografijama:

O autoru/ki

Tamara Dragić

Diplomirani novinar. Nepopravljivi oprtimista. Nikad oportunista. Trvrdoglavo apoliticna. Supruga, majka... veliko dete!

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.