Executive Group, agencija za integrisane komunikacije, tokom decembra 2012. i januara 2013. godine, sprovela je godišnje istraživanje Digital Safari sa ciljem da se ustanove trendovi i tendencije u upotrebi društvenih mreža u komunikacijama kompanija u Srbiji.

U okviru istraživanja anketirano je preko 100 predstavnika kompanija, većinom stručnjaka koji se bave marketingom, odnosima s javnošću i digital i online komunikacijama.

Samo 9% kompanija odgovorilo je negativno na pitanje da li koriste online alate i društvene mreže, a zanimljivo je da se među razlozima na drugom mestu nalazi strah od rizika za reputaciju, dok je na petom strah od negativnih komentara online zajednice (na prvom su, očekivano, tehnološko-bezbednosni problemi).

Posebno odeljenje zaduženo za društvene mreže ima 48,4% ispitanih kompanija, a kod onih koje to nemaju, najčešće se time bavi sektor za odnose s javnošću (44,7%) ili marketing 36,2%.

Gotovo polovina ispitanika kaže da je pristup njihovih kompanija društvenim mrežama strateški, a nešto više od polovine kaže da imaju strategiju za društvene mreže. Međutim svega 5% ispitanika kaže da je ta strategija nezavisan dokument, u ostalim slučajevima ona je deo marketing ili PR strategije kompanije.

Zanimljivo je da je čak 24,2% ispitanih reklo da ne meri efekte upotrebe društvenih mreža, a 7,7% ne zna da li se to radi ili ne. Očekivano, najviše se meri broj fanova (91,3%) potom interakcija (79,9%), a tek 40,6% prati osećanja (pozitivno, negativno, neutralno).

Ostale rezultate pogledajte u video klipu ispod:

Rezultati ankete su dostupni i kao prezentacija na SlideShare mreži ili ih možete preuzeti kao .PDF dokument.

O autoru/ki

Sandra Kravitz Simonović

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige.
Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.