Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS (Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) pažljivo prati proces donošenja medijskih zakona u Srbiji i reagovaće ako bude kršenja medijskih sloboda, izjavila je za portal EurAktiv Srbija portparolka OEBS-a Cathie Burton. Na pitanje da li će OEBS reagovati zbog propusta u donošenju medijskih zakona na koja su ukazala medijska udruženja, ona je navela da je u ovoj fazi to teško reći jer se ne može predvideti budući tok donošenja zakona.

“Ako centrala OEBS uoči kršenje medijskih sloboda bilo gde, mi ćemo se oglasiti. Teško je sad znati šta će se desiti u Srbiji u budućnosti, ali budite uvereni da OEBS u Srbiji pažljivo prati situaciju”, kazala je Barton.

Medijska udruženja su dosad više puta ukazivala na kašnjenja u medijskoj reformi i na netransparentnost u donošenju pojedinih medijskih zakona. I dalje nije poznata konačna verzija zakona o javnom informisanju koja će biti data na usvajanje iako je javna rasprava o tom zakonu završena polovinom marta.

Predstavnici medijskih udruženja su takođe upozorili da, nakon rasformiranja radne grupe koja je pisala zakon, nemaju uvid šta će od brojnih zahteva i primedbi ući u zakon.

Cathie Burton OSCEBurton je u izjavi za EurAktiv Srbija naglasila da su medijske slobode vrlo važne za OEBS i da je 57 članica organizacije vrlo privrženo tom pitanju.

“Misija OEBS u Srbiji vrlo intenzivno radi na njihovom promovisanju u Srbiji, kao i na tome da svi medijski zakoni budu doneti na otvoren i transparentan način uz učešće svih zainteresovanih strana”, kazala je Burton.

Ona je izrazila zadovoljstvo zbog činjenice da su vlasti u Srbiji usvojile 2011. godine Medijsku strategiju i naglasila da će ta organizacija pratiti sprovođenje strategije u praksi.

Kad budu primenjene glavne odredbe Strategije, biće omogućeno povlačenje države iz vlasništva i direktnog finansiranja medija, podsetila je Burton.

“To će na kraju podići kvalitet informacija dostupnih građanima Srbije pošto će pritisak na uređivačke politike biti manji”, ocenila je portparolka OEBS-a.

Na pitanje kakav je stav OEBS-a u vezi sa finansiranjem javnog servisa u Srbiji, Burton je rekla da je to “vrlo kompleksno pitanje”, da je “situacija teška” i da je teško pronaći “brzo rešenje koje će sve zadovoljiti”.

Ona je naglasila da OEBS podržava javni servis koji je, kako je rekla “jako važan i mora se održati kao potka zdravog društva”.

O autoru/ki

marketing ITD

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.