Evropski komunikacijski monitor – The European Communication Monitor (ECM) je jedinstveno istraživanje koje je sprovedeno sedmi put za redom. U njemu je ove godine učestvovalo 2.710 ispitanika, iz 43 zemlje.

Istraživanje sprovodi grupa od pet univerzitetskih profesora, koju predvodi profesor Ansgar Zerfass (Univerzitet u Lajpcigu, Nemačka). Organizuju ga Evropska asocijacija za obrazovanje i istraživanje u oblasti odnosa s javnošću (European Public Relations Education and Research Association – EUPRERA), zatim Evropska asocijacija direktora komunikacija (European Association of Communication Directors – EACD) i magazin Communication Director. Sponzor istraživanja je agencija za odnose s javnošću Ketchum.

Demografska struktura i struktura obrazovanja isiptanika

Najveći broj ispitanika, njih 43%, nalazi se na čelu komunikacija u kompaniji (bilo kao direktor komunikacija, ili direktor same agencije). U proseku ima 40 godina, a najveći broj ima više od 10 godina iskustva (58,3%). Prema polnoj strukturi, dominantnije su žene (58%).

Doktorat ima 6,4% ispitanika, neki od oblika mastera (M.A., M.Sc., Mag., M.B.A.) ima 59,9%, dok je sa osnovnim studijama 26,5% ispitanika. Bez akademskog zvanja je samo 7,2% ispitanih.

ECM2013-Results-ChartVersion-page-014

Države i regioni predstavljeni u istraživanju

Neki od najvažnijih rezultata istraživanja

 • Porast značaja komunikacija: 87% ispitanih veruje da je komunikacija postala značajnija za uspeh organizacije (u odnosu na 72% ispitanih u 2010. godini)
 • Na pitanje o statusu i perspektivi, 56% ispitanih iz Srbije izjavilo je da je optimistično u vezi sa svojom karijerom. U Norveškoj je čak 87% ispitanika dalo pozitivan odgovor, nasuprot samo 39% njih koji dolaze iz Italije.
 • Čak 89% ispitanih veruje da je su “digitalni urođenici” (digital native) ispod 30 godina starosti više interaktivni.
 • Digitalni “čuvari kapija” (digital gatekeepers): čak 51% ispitanih je odgovorilo da smatraju blogere značajnim digitalnim “čuvarima kapija”, 53% smatra da su to i potrošači, a 58% digitalno aktivni zaposleni (napomena: rezultati za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju su ispod proseka – vidi ilustraciju ispod).
ECM2013-Results-ChartVersion-page-030

Pitanje: Rangirajte izjave prema svom profesionalnom iskustvu

 • U vezi sa prethodnim, iznenađuje da samo 37% ispitanih potvrđuje da njihova organizacija ima razvijenu adekvatnu strategiju i instrumente za komunikaciju sa novim digitalnim “čuvarima kapija”.
 • U toku prošle godine, čak 7 od 10 komunikatora se susrelo sa kriznom komunikacijom (ono čega se najviše plaše kompanije, prim. aut.)
 • Instrumenti korišćeni prilikom krizne komunikacije su sledeći: 76% odnosi s medijima73% lična komunikacija (ali od toga samo 38% čine društvene mreže).
european communication monitor 2013 8

Alati koji se koriste u kriznim situacijama

 • Zanimljivo je da se značajno razlikuju rezultati onoga što ispitanici smatraju važnim alatima za komunikacioni menadžment i onoga što su implementirali u svoje organizacije: npr. online zajednice (društvene mreže) značajnim smatra 73,1% ispitanih, ali je samo 51,8% njih potvrdilo da su implementirali ovo u svoju strategiju komunikacije.
ECM2013-Results-ChartVersion-page-033

Pitanje: Možete li odrediti nivo značaja sledećih alata za komunikacioni menadžment ?

 • Na pitanje o značaju pojedinih alata za komunikacioni menadžment organizacije, rezultati se razlikuju od zemlje do zemlje. U Srbiji, 31% smatra da su blogovi od značaja (Hrvatska 28,3%, Slovenija 30,7%), deljenje fotografija značajnim smatra 69,5% ispitanih (Hrvatska 61,8%, Slovenija 46,8%), a geolokacijske servise značajnim doživljava 45,6% ispitanih iz Srbije, 35,2% ispitanih iz Hrvatske i 35,1% iz Slovenije.
  • Najmanje važnim blogove doživljavaju Danci (16,2%), najvažnijim ih smatraju ispitanici iz Rumunije (53,2%).
  • Deljenje fotografija najmanje je od značaja ispitanicima iz Nemačke (35,6%), dok mu najviše značaja pridaje Srbija (69,5%).
  • Geolokacijski servisi najmanje interesuju Norvešku (20,6%), a najviše Srbiju 45,6%).

Celokupne rezultate istraživanja možete pogledati kao video klip:

ili u prezentaciji:

ili ih možete ih preuzeti i kao .pdf dokument na adresi ECM Charts 2013

Koji rezultati su na vas ostavili najsnažniji utisak?

Izvor: European association of communication directors

O autoru/ki

Sandra Kravitz Simonović

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige.
Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.