Nakon što je agencija Drap na Netokraciji objavila rezultate svog istraživanja kada su Hrvati najaktivniji na Facebooku, pojavilo se interesovanje imati uvid u to kakva je situacija sa fanovima iz Srbije. Za podatke smo se obratili agenciji Homepage, čiji klijenti broje najviše fanova na Facebooku – 46 stranica i 1,7 miliona fanova, a istraživanje je predvodila Mihaela Turner, Account Executive u ovog agenciji.

Uzorak na kojem je rađeno istraživanje jesu 52 Facebook stranice. Period uzet u obzir je jun, jul i avgust 2013. godine. Stranice predstavljaju brendove različitih industrija, a podeljene su u tri kategorije, na osnovu broja fanova: prvu grupu čine stranice između jednog i 10 hiljada fanova, drugu stranice između 10 i 100 hiljada fanova, a u trećoj grupi su stranice sa preko 100 hiljada fanova.

Alati korišćeni za analizu su Facebook Page Insights i Google Analytics.

Aktivnost stranica: više fanova, više i sadržaja

One koje pripadaju prvoj grupi (1-10k fanova) objavljivale su novi sadržaj na svojoj stranici u proseku 4 puta nedeljno, kategorija od 10 do 100k u proseku 6 puta nedeljno, a preko 100k imale su prosečno 10 objava nedeljno.

Srbija na Facebooku 01

Aktivnost stranica: koliko u proseku imaju objava

Interakcija na njima raste kako raste i broj fanova, ali ne linearno broju fanova. Što je manja stranica, interakcija raste brže, ali njenim rastom ona opada. Drugim rečima, broj interakcija je u logaritamskoj zavisnosti od broja fanova: dakle, ako nam je stranica porasla 10 puta po broju fanova, ne znači da će interakcija takođe toliko puta da poraste. Podatak do kojeg smo došli je da interakcija poraste 4 puta.

Najbolji dan za objave četvrtak, najlošiji utorak

Dok su korisnici iz Hrvatske najaktivniji utorkom, za korisnike iz Srbije to je dan kada su najmanje zainteresovani za interakciju sa Facebook stranicama. Najbolji dan za objavljivanje u Srbiji je četvrtak, ali blizu su petak i subota. Najmanji reach je bio utorkom.

Srbija na Facebooku 02

Fanovi u Srbiji najaktivniji su četvrtkom, petkom i subotom.

Prosečan reach po danima:

Ponedeljak: 35.169
Utorak: 30.818
Sreda: 35.638
Četvrtak: 38.398
Petak:  38.160
Subota: 38.024
Nedelja: 33.347

Najviše smo na Facebooku u večernjim satima

Posmatrano po satima, najbolji reach je u periodu između 20 i 22h. Najniži je u periodu od 3 do 6 ujutru.

Srbija na Facebooku 03

Najviše aktivnih korisnika ima u večernjim satima

Više ima muškaraca, najviše korisnika ima između 18 i 34 godine

Prema polnoj strukturi, više je korisnika muškog pola – 53,3 odsto, naspram 46,7 odsto korisnica.  Struktura prema godinama pokazuje da ima 15,37% korisnika između 13 i 17 godina, najbrojniji su oni između 18 i 24 godine: 36,01%, potom slede korisnici između 24 i 34 godine, kojih ima 25,98%. Korisnici u kategoriji 35 do 44 godine čine 13,33% ukupnog broja Facebook korisnika, kategorija 45 do 54 zauzima 6,24%, 55 do 64 2,5%, a više od 65 godina ima svega  1,1 odsto korisnika Facebooka.

Srbija na Facebooku 04

Više muškaraca, a najbrojnija kategorija po starosti je između 18 i 24 godine

Aktivnost na Facebook aplikacijama: sreda uveče je rezervisana za igranje

Što se tiče aktivnosti na FB aplikacijama, korišćeni uzorak je bio 30 aplikacija koje je posetilo 32.955 jedinstvenih korisnika (43.829 ukupno), za isti period. Najveća posećenost po danima i satima bila je utorkom, između 21 i 23 časa, četvrtkom između 22 i 23 časa (što se poklapa sa interakcijom sa stranicama), a najviše korisnika Facebooka pristupa aplikacijama sredom između 21 i 24h.

Srbija na Facebooku 05Prosečno zadržavanje na aplikaciji bilo je skoro 3 minuta, a pri poseti Facebook aplikacija najviše se koriste Google Chrome i Mozilla Firefox.

Ono što može da se uzme u obzir jeste da je bio u pitanju letnji period pa bi bilo dobro istražiti nakon jeseni kakva je interakcija i reach na stranicama u tom periodu, kada ljudi budu bili više kod kuće i kada obdanica bude trajala kraće.

Da li se statistika vaših stranica poklapa sa ovima? Kada je vama najbolje vreme za objavu sadržaja?

Naslovna ilustracija: Flickr, Scott Beale

O autoru/ki

Sandra Kravitz Simonović

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige.
Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

5 komentara

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.