Izborna sednica Konferencije suosnivača Fondacije “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS), održana je 21. septembra, u hotelu “Moskva” u Beogradu. Prisutni ovlašćeni predstavnici 42 suosnivača izabrali su Vojislava Rodića za predsednika, a Gorana Milankovića za zamenika predsednika Konferencije suosnivača RNIDS-a, sa mandatom od dve godine.

Vojislav Rodić je i u prethodnom periodu bio predsednik Konferencije suosnivača, kao ovlašćeni predstavnik firme “Inet” iz Beograda, čiji je suvlasnik i direktor. Jedan je i od 17 osnivača RNIDS-a 2006. godine i aktivni učesnik domaće internet i IT scene više od 25 godina. Goran Milanković je ovlašćeni predstavnik suosnivača firme “BIF press” iz Beograda. Trenutno je angažovan kao biznis konsultant, a bio je menadžer marketinga i komunikacija RNIDS-a do marta 2011.

RNIDS je stručna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija, osnovana od strane internet zajednice u Srbiji, sa ciljem da organizuje upravljanje nacionalnim internet domenima Srbije .RS i .СРБ. Konferencija suosnivača je organ RNIDS-a koji čine ovlašćeni predstavnici svih suosnivača, a koji iz svojih redova biraju predsednika i zamenika predsednika Konferencije na period od dve godine. Predsednik i zamenik predsednika mogu da budu izabrani najviše dva puta zaredom, a prethodni izbor je održan 24. septembra 2011.

RNIDS je otvorena organizacija, čiji se broj suosnivača kontinuirano povećava. Jedan od ciljeva RNIDS-a je i uključivanje najšire društvene zajednice u njegov rad, jer se time gradi poverenje u rad nacionalnog registra, u nacionalne internet domene i srpski internet prostor, čime se povećava i poverenje u sve one koji posluju na srpskom Internetu, na nacionalnim domenima. Zato je stalno otvoren poziv za sve kompanije i preduzetnike koji su zainteresovani za razvoj Interneta i internet servisa u Srbiji, da postanu suosnivači RNIDS-a i delegiraju svog ovlašćenog predstavnika u Konferenciji suosnivača.

Izvor: RNIDS

O autoru/ki

marketing ITD

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.