Kompanija Microsoft nedavno je objavila globalnu dostupnost Office 365 paketa za neprofitna udruženja, kao i kvalifikovane nevladine organizacije u okviru svog programa za donaciju softvera. Ovaj program donacija do jula 2014. godina će biti dostupan u ukupno 90 zemalja širom sveta, a od 10. decembra postaje dostupan za nevladine organizacije u Srbiji.

Microsoft Office 365 za neprofitne i nevladine organizacije omogućava brži i jednostavniji rad ovih udruženja pružajući im pristup najsavremenijim servisima, skrojenim upravo po njihovim potrebama koje uključuju:

  • Mogućnost pristupa informacijama sa bilo koje lokacije: Office 365 za neprofitne organizacije omogućava pristup dokumentima nezavisno od lokacije zahvaljujući Office aplikacijama prilagođenim za računar, smart telefon ili tablet uređaj.
  • Jednostavnu saradnju: Neprofitnim organizacijama je omogućeno da lako rade zajedno unutar organizacije, koristeći Office aplikacije putem elektronske pošte, zajedničkog kalendara, kao i međusobnog korišćenja dokumenata i video konferencije.
  • Jednostavnu IT primenu: Office 365 za neprofitne organizacije pruža administratorima mogućnost  jednostavnog pristupa kontroli i prilikom instalacije programa Office 365 , ne zahteva deinstalaciju prethodnih verzija ovog programa.
  • Pouzdanost i savremenost: Office 365 za Neprofitne organizacije omogućava organizacijama da troše manje vremena na IT održavanje, obezbeđujući pristup najsvežijim tehnologijama koje su jednostavne  I lake za upotrebu. I Office 365 za Neprofitne organizacije je finansijski podržan od strane vodećih bezbednosnih faktora u industriji  I ima 99.9 % garanciju na savremenost.

“Neprofitnim i nevladinim organizacijama doniramo pristup najboljim Microsoft alatima baziranim na Cloud tehnologiji koji podstiču produktivnost i saradnju. Na taj način, zahvaljujući ovim rešenjima, omogućena je optimalna organizacija i potrošnja resursa, što zauzvrat omogućava više vremena za borbu usmerenu ka boljem obrazovanju, održivom razvoju životne sredine, povećavanju pismenosti, kao i iskorenjivanju bolesti“, rekao je Žan-Filip Kurtoa, predsednik međunarodnog sektora Microsofta. “Iako neprofitne organizacije posluju  na isti način kao i ostala udruženja i kompanije, one se često suočavaju sa manjkom sredstava za uvođenje novih tehnologija. Na taj način, donacija Office 365 paketa im pruža mogućnost da budu efektivniji i efikasniji u poslu koji obavljaju.”

 „Doniranjem softvera imamo za cilj da pomognemo društveno angažovane neprofitne organizacije u Srbiji, kao i širom sveta, da ostvare svoju misiju, tako što ćemo im obezbediti pristup najnovijoj tehnologiji, znanjima i drugim resursima koji im mogu biti od pomoći.“ – dodala je Tanja Tatomirović, zadužena za odnose s javnošću i programe društvene odgovornosti u Microsoftu u Srbiji i Crnoj Gori.

Tokom prošlogodišnje donacije u Srbiji, kompanija Microsoft donirala je softver u vrednosti od 47.132 američkih dolara Fondu B92. Predstavnici ovog Fonda izjavili su da je Microsoft pruživši podršku realizaciji projekta „Re:generacija“ čiji je glavni cilj povezivanje mladih u regionu u borbi za poboljšanje njihovog položaja u društvu doprineo razvoju međuetničke tolerancije među mladima u regionu Zapadnog Balkana, kao i ohrabrivanju mladih da se energičnije uključe u rešavanje pitanja od značaja za njihov položaj u društvu.

Program donacija Office 365 paketa nastavlja tridesetogodišnju tradiciju kompanije Microsoft u pomaganju nevladinom sektoru. Microsoft je samo u toku fiskalne 2013. godine donirao više od 795 miliona američkih dolara u vidu novca, softvera i usluga 70.286 neprofitnim udruženjima u više od 15 zemalja širom sveta. Ukupna vrednost softverskih donacija nevladinim organizacijama u Srbiji bila je oko 250.000 američkih dolara za godinu dana, dok je samo tokom oktobra i novembra ove godine donirani softver dostigao vrednost od oko 100.000  američkih dolara.

Sve neprofitne i nevladine organizacije zainteresovane da se uključe u programu donacije Microsoft Office 365 paketa mogu proveriti mogućnost učešća na sajtu: www.microsoft.com/office365nonprofits. Sve informacije vezane za migraciju resursa se mogu pronaći na stranici: fasttrack.office.com.

Domaće nevladine organizacije mogu se javiti kompaniji Microsoft u Srbiji za više informacija o realizaciji programa softverskih donacija.

U istraživanju koje je sprovela nevladina organizacija TechSoup Global,  partner Microsofta na globalnom nivou, neprofitna udruženja su istakla da su četiri najveće prednosti poslovanja u oblaku lakša IT administracija (79%), ušteda novca (62%), poboljšana saradnja (61%), kao i sigurnost podataka (54%). S obzirom na sve veće izazove sa kojima se susreću neprofitne organizacije širom sveta, potrebno je omogućiti da ova udruženja u potpunosti iskoriste sve prednosti naprednih Cloud tehnologija koje omogućavaju sprovođenje bitnih društvenih promena i napretka u svetu.

O autoru/ki

marketing ITD

1 komentar

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.