U novembru 2013. godine sa učenjem je započela i osma generacija web novinara, koji su ovih dana uspešno završili nastavu i 1. februara će preuzeti svoje diplome kao dokaz da su prošli Školu web novinarstva Udruženja novinara Srbije.  Ovim povodom razgovarali smo sa Markom Nedeljkovićem, koordinatorom Škole.

Kako je najlakše objasniti nekom koje su osnovne karakteristike jednog web novinara?

Pre svega je bitno shvatiti da se već odavno razvila jedna nova kultura informisanja na webu koja se značajno razlikuje od one u tradicionalnim medijima, a to znači da prvo morate da razumete te nove zahteve i potrebe publike kojoj se obraćate, a potom i da joj prilagodite svoj sadržaj. To je, naravno, uvek najlakše objasniti na konkretnim primerima dobre i loše prakse, jer tako jasno vidite kako publika reaguje.

U osnovi, web novinar bi trebalo da shvati da je osim kreiranja sadržaja njegov zadatak i da gradi svoju zajednicu na webu, da što više komunicira sa njom i da je što više uključi u sam proces stvaranja i distribucije sadržaja, pre svega putem društvenih mreža. To praktično znači da rad novinara na vebu nije završen onog trenutka kada je tekst pripremljen ili objavljen, kao što je recimo slučaj u štampi, i to mora da prihvati svako ko želi da bude uspešan na internetu.

Danas se pod uticajem sve većih promena koje je doneo razvoj weba sve češće navode brojne razlike između online i offline novinarstva? Šta je, međutim, to što ostaje zajedničko bez obzira na sve promene?

Mnoge značajne razlike zaista postoje, ali ne treba izgubiti iz vida činjenicu da svi osnovni novinarski principi, pravila i etičke norme bez izuzetka važe i na webu i moraju se poštovati. To je i dalje osnova bez koje ne postoji kvalitetno i profesionalno novinarstvo, bez obzira o kom mediju se radi. Nažalost, u praksi su mnogi koji rade na vebu “naučili” neke specifičnosti i “trikove” pisanja za web, ali prethodno nisu usvojili neka bazična novinarska načela i pravila qeba, pa smo poslednjih meseci, primera radi, bili svedoci uklanjanja objavljenih tekstova, sve iritantnijih naslova i pisanja za Google, umesto za čitaoce.

Marko-NedeljkovicPrvi i dalje ne shvataju da sve što se jednom objavi na internetu negde ostaje zabeleženo, a zabluda da jednim klikom sve mogu da obrišu smanjuje njihov osećaj odgovornosti za objavljen sadržaj, a kod čitaoca izaziva razne sumnje i povećava nepoverenje u medije.

Drugima bi  verovatno idealan naslov za ovaj intervju bio “Šokantno: Web novinarstvo se do danas razlikovalo od tradicionalnog, a onda se dogodilo ovo… (VIDEO)”. U nastavku, naravno, ne bi bilo ničeg šokantnog, ali bi novinar već u prvom pasusu demantovao naslov.

Treći, pak, ne razumeju da dobra optimizacija za pretraživače ne čini tekst kvalitetnijim, već ga čini vidljivijim na webu i daje mu bolju šansu u odnosu na neki druge tekstove približnog kvaliteta, a da je najbolja “optimizacija” zapravo kvalitetan sadržaj.

Šta je to što web novinarstvo razlikuje od “offline” novinarstva?

Osim nove kulture informisanja koju sam ranije spomenuo, pre svega mnogo veća interaktivnost i neuporedivo veće tehničke mogućnosti. Samim tim i potreba da novinari koji rade na webu poseduju mnogo više tehničkih znanja i veština koje na prvi pogled nisu u direktnoj vezi sa samim novinarstvom. To, primera radi, znači da se od novinara štampanih medija i danas zahteva “samo” da napiše tekst (eventualno i fotografija), dok web novinar sâm piše tekst, oprema ga multimedijalnim sadržajima koje neretko sam kreira, bira i postavlja linkove, određuje ključne reči i vodi računa o optimizaciji, sve to samostalno “prelama” i objavljuje. Nažalost, utisak je da se u praksi sve više pažnje posvećuje tom “tehničkom” delu na uštrb kvaliteta samog teksta, ali to je neka druga tema.

Osma generacija Škole web novinarstva će u subotu dobiti svoje diplome. Da li postoji razlika između prve i osme generacije polaznika?

Struktura polaznika je približno ista u svakoj generaciji, a razlika je u tome što je od 2008. godine kada je pokrenuta škola do danas došlo do mnogih promena na webu, pa se i program i organizacija škole konstantno modernizuje i ide u korak sa aktuelnim trendovima. O tome uostalom svedoči i činjenica da smo od sedme generacije uveli i mogućnost učenja na daljinu, pa smo već u osmoj  generaciji prvi put imali više polaznika koji su kurs pratili preko interneta nego onih koji su bili fizički prisutni.

U ovoj generaciji smo prvi put u rad naše škole uključili i 10 osoba sa invaliditetom, što je takođe zahtevalo neka nova prilagođavanja, a već u sledećoj ćemo obučiti i 10 novinara iz medija dijaspore u cilju profesionalizacije tih medija.

Da li je dva meseca dovoljno da bi neko postao web novinar i kakvo je predznanje potrebno da bi budući polaznici uspešno savladali školu?

[one_half]Za upis u školu je potrebno osnovno znanje rada na računaru, a tokom dvomesečnog kursa se organizuje ukupno 88 časova predavanja i vežbi, zatim individualan rad sa polaznicima kojima je potrebna dodatna pomoć, kao i završna vežba tokom koje se testira stečeno znanje. Pokazalo se da je to sasvim dovoljna osnova za uspešan rad na webu, a u prilog tome govori i činjenica da su mnogi polaznici nakon kursa pokrenuli svoje web stranice ili uspešno rade u drugim online redakcijama, informativnim službama ili službama za odnose s javnošću.[/one_half]

[one_half_last]

Startuje IX generacija

Škola web novinarstva Udruženja novinara Srbije WebNovinar trenutno upisuje IX generaciju polaznika, koja će startovati u martu mesecu. Zainteresovani mogu da se opredele za redovan kurs ili učenje na daljinu, a prijava za kurs se vrši preko web stranice škole www.webnovinar.org.[/one_half_last]

Kakva praktična znanja se stiču u Školi web novinarstva?

Pre svega se uče specifičnosti pisanja i uređivanja za web, kao i planiranje i pokretanje web stranica, ali se takođe stiču i znanja iz oblasti poslovanja na internetu, IT prava, istraživanja online tržišta, upotrebe društvenih mreža u poslovne svrhe i online marketinga i PR-a. Na taj način kurs pruža sveobuhvatan pogled na online komunikaciju, a ne samo na web novinarstvo, što znatno proširuje mogućnosti polaznika nakon završetka kursa. Treba napomenuti i to da je danas veoma teško raditi u oblasti online PR-a ili marketinga bez osnovnih znanja o samom novinarstvu, tako da kurs sve više upisuju i oni koji ne planiraju da se bave samo veb novinarstvom već i nekim srodnim zanimanjima.

O autoru/ki

Sandra Kravitz Simonović

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige.
Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

1 komentar

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.