Između korisnika i programske logike nalazi se UX. Šta se dešava kada korisnik prvi put pokrene aplikaciju? Koji su osnovni scenariji korišćenja aplikacije? Da li je aplikacija jednostavna za korišćenje? Kako na najbolji način da primenite preporuke za dizajn Windows 8 i Windows Phone 8 aplikacija na realnom projektu?

Odličan UX dizajn je ono po čemu se najuspešnije aplikacije izdvajaju od ostalih!

Cilj ovog takmičenja je da vas podstakne da o vizualnom i funkcionalnom dizajnu aplikacije počnete da razmišljate  još u prvim fazama projekta, pre nego što uopšte počnete sa pisanjem koda. Što je vama i članovima vašeg tima jasnije kako aplikacija treba da izgleda i kako će se koristiti, to će vam biti lakše da definišete arhitekturu, izaberete tehnologije i donesete sve druge odluke neophodne za uspešnu realizaciju projekta. Osmislite dizajn vaše aplikacije i prijavite se na User Experience Challenge.

Prijava je otvorena za sve učenike i studente iznad 16 godina, sve se odvija online, a traje od 3. januara do 21. februara 2014. godine, kada je poslednji dan za prijave.

Da bi učestvovao u ovom izazovu, tim treba da kreira sledeća tri dokumenta:

  • Šemu kretanja kroz aplikaciju (eng. flow diagram) koja pokazuje kako korisnik pokreće aplikaciju, koristi je i na kraju izlazi iz aplikacije.
  • Skup skica (eng. wireframes) koje prikazuju osnovne funkcionalnosti aplikacije.
  • Niz prikaza ekrana (eng. screen mockup), koji ilustruju interakciju korisnika i aplikacije u okviru ključnog scenarija i  po kvalitetu treba da odgovaraju snimcima ekrana aplikacije u produkciji.

Vizualizacija projekta će vam olakšati njegovo dalje planiranje i umanjiti mogućnost da previdite neku značajnu funkcionalnost.

Za svaku od kategorija: Games, Innovation i World Citizenship biće proglašeno deset pobednika

(trideset pobednika ukupno). Nagrade za svaku od kategorija su:

  • Prvo mesto: 3,000 USD, koji će biti podeljeni na jednake delove zvanično registrovanim članovima tima
  • Počasno priznanje (devet timova po kategoriji): Imagine Cup insignija za svakog člana tima.

Takođe, svi pobednički timovi će dobiti stručno mišljenje žirija koje im može pomoći u daljem radu i idejama kako da unaprede svoj projekat.

O autoru/ki

marketing ITD

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.