Bosanskohercegovačka agencija Prime Communications dostavila nam je saopštenje za javnost povodom neistinitih i neosnovanih optužbi upućenih na adrese pojedinih medija sa ciljem da se ovoj agenciji nanese šteta i da se njen rad i uspeh diskretituju. Saopštenje prenosimo u celosti:

prime communicationsAgencija Prime Communications dostavila je Centru javne bezbjednosti Banjaluka zahtjev da istraži ko je vlasnik elektronske adrese m………..c@yahoo.com, s kojeg je danas, 6. marta 2014. godine pojedinim medijima poslata poruka koja sadrži neistinite optužbe s ciljem diskreditovanja najveće i najreferentnije agencije za odnose s javnošću u BiH. Prime Communications će u narednim danima podnijeti i krivičnu prijavu za povredu ugleda i ugrožavanje poslovanja Agencije.

Agencija Prime Communications u prethodnih 7 godina radila je za ukupno 12 klijenata iz javnog sektora na 19 poslova ukupne vrijednosti 218 279 konvertibilnih maraka (KM).

Agencija Prime Communications 20. februara 2014. godine elektronskom poštom dobila je anonimnu poruku s elektronske adrese koja je registrovana na ime Marko Jarčević, u čijem je prilogu bio dopis Agencije za bankarstvo Republike Srpske u kojoj agencija od svih banaka koje posluju na teritoriji Republike Srpske traži „dostavu podataka o svim otvorenim i ugašenim računima za pravno lice ‘Prime Communications’“, a prema zahtjevu, kako je navedeno, Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Navedeni dokument ne sadrži razlog zahtjeva Tužilaštva za dostavljanje podataka o računima Prime-a i u njemu se ne navodi da se protiv Agencije Prime Communications vodi bilo kakva istraga. Takođe, sve neslužbene informacije koje je Agencija dobila ukazuju na to da Prime nije predmet nikakve istrage, a posebno ne istrage za organizovani ili najteže oblike privrednog kriminala.

Okružnom tužilaštvu Banjaluka isti dan (20. februara 2014. godine) upućen je dopis u kojem Prime iskazuje spremnost da dostavi sve podatke o svom poslovanju na zahtjev svih nadležnih institucija, te naglašava da su podaci o poslovanju Agencije Prime dostupni i javnosti, s izuzetkom dokumenata i informacija koje se odnose na zaštitu prava trećih lica, te zaštitu poslovne pozicije Prime Communications na tržištu.

Dopis koji je anonimno proslijeđen agenciji Prime, ima oznaku tajnosti stepena „povjerljivo“, pa je agencija Prime Communications odmah po prijemu poruke uputila zahtjev Agenciji za bankarstvo Republike Srpske u kojoj se, prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske, traže informacije po kom zakonskom ili podzakonskom aktu ili na osnovu čijeg pisanog ovlaštenja je Agencija za bankarstvo odredila stepen tajnosti „povjerljivo“ za dokument u kojem se od banaka traže podaci o računima Prime-a.

Prime je Agenciji za bankarstvo Republike Srpske i Okružnom tužilaštvu Banjaluka takođe poslao spisak svih otvorenih i ugašenih računa od osnivanja Agencije do 20. februara 2014, kada je spisak dostavljen Agenciji i Tužilaštvu.

Agencija Prime Communications do danas nije dobila odgovore od Okružnog tužilaštva Banjaluka, kao ni od Agencije za bankarstvo Republike Srpske.

Pored krivične prijave protiv osobe koja je medijima uputila poruku s ciljem diskreditovanja Agencije, Prime Communications zaštitiće svoj ugled i prava na zakonom predviđen način i u slučaju svake druge vrste diskreditovanja Agencije lažnim i neargumentovanim optužbama u javnosti i neprofesionalnim i nezakonitim korištenjem neprovjerenih i netačnih informacija.

O autoru/ki

marketing ITD

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.