Savet onlajn izdavača Srbije (SOIS) usvojio je na prvom ovogodišnjem sastanku Kodeks dobre profesionalne prakse. Kodeks predstavlja prve korake regulisanja standardizacije čitavog onlajn medijskog sektora u pogledu poslovne etike, transparentnosti i standarda kvaliteta.

savet onlajn izdavača srbije sois

Među osnovnim načelima Kodeksa SOIS izdvajamo sledeće:

Sloboda govora

(1) Digitalni mediji zasnivaju svoju delatnost na odsustvu cenzure, garantujući ustavno pravo svakog građanina da izražava svoje mišljenje i da isto širi rečima – u pisanom ili usmenom obliku, zvukom, slikom ili na neki drugi način.

(2) Оvo pravo ne može da se koristi na štetu prava i ugleda drugih lica, kao ni da poziva na nasilnu promenu ustavom utvrđenog poretka, na vršenje nasilja, ili podsticanje mržnje i nasilja nad bilo kojim licima.

Uvažavanje i zaštita autorskih prava

(1) Izdavači se obavezuju da na svojim digitalnim medijima ne objavljuju sadržaje koji krše Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, odnosno da iste objavljuju isključivo ukoliko imaju pisanu saglasnost vlasnika autorskog prava. (…)

Preuzimanje tekstova drugih izvora

Digitalni medij može da preuzme tekst drugog izvora, delimično ili u celosti, samo uz jasno vidjivo navođenje izvornog medija sa kojeg je tekst preuzet i uz obavezno postavljanje validnog linka ka originalnom tekstu izvornog medija. Preporučena profesionalna praksa je da se preuzima do jedna polovina teksta uz pozivanje na stranicu izvornog medija gde se nalazi kompletan tekst.

Prodaja reklame i PR objave

Dobra profesionalna praksa podrazumeva isključivo objavljivanje reklamnih poruka koje su uskladu sa važećim zakonom Republike Srbije.

Objavljivanje antireklama i skrivenih PR objava iza kojih stoji oglašivač, a to nije eksplicitno navedeno, ne smatra se dobrom profesionalnom praksom i za posledicu ima kršenje ovog člana kodeksa.

Sve komercijalne (PR) objave na digitalnom mediju Izdavača moraju da imaju jasnu oznaku „promocija“, „sponzorisani člnanak“, „PR objava“ ili slično tome.

Dokument u celosti možete preuzeti sa sledećeg linka: Kodeks dobre profesionalne prakse

savet onlajn izdavača srbije soisSvi digitalni izdavači koji budu poslovali u skladu sa Kodeksom stiču pravo da na svojim stranicama objave elektronski bedž kojim potvrđuju svoju usaglašenost sa Kodeksom. Dobro je znati i da članstvo u IAB Serbia nije uslov za sticanje prava izdavača da nose bedž, ali jeste uslov za učešće u radu Saveta online izdavača Srbije koji propisuje pravila ovog Kodeksa.

Potpisnici ovog dokumenta su najčitaniji i najznačajniji online mediji u Srbiji. Njihovi predstavnici, u koje spadaju svi članovi IAB Serbia koji dolaze iz redova online izdavača, radili su na Kodeksu tokom 2013. godine.

Kako IABSerbia navodi, sama implementacija Kodeksa podrazumevaće period od oko mesec dana, tokom kojeg će se obaviti potpisivanje i provera usaglašenosti potpisnika sa propisanim pravilima.

O autoru/ki

Sandra Kravitz Simonović

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige.
Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

2 komentara

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.