Moderna tehnologija i pametni telefoni olakšavaju život milionima ljudi širom sveta tokom svakodnevnih aktivnosti, ali se njihov najveći značaj i dobrobit ogleda u pomoći onima koji imaju bilo koji vid teškoća u komunikaciji sa okolinom. Jedan od tih primera jeste i nemački projekat DEAF MAGAZINE (skraćeno DEAF MAG, eng. Magazin za gluve), čiji je cilj da uz pomoć moderne tehnologije prebrodi raskol između pisanog i znakovnog jezika.

 Svaki znakovni jezik gluvih, pa tako i nemački, dosta se razlikuje od govornog i pisanog jezika, najviše u pogledu gramatike. Znakovni jezik ima svoja pravila koja nije uvek jednostavno prilagoditi pisanom ili govornom jeziku, i zbog toga nastaje jaz između gluvih i lica oštećenog sluha sa jedne i čujućih sa druge strane. Dakle: mada im se jezik (u osnovi) isto zove, oni ne govore istim jezikom. To je problem sa kojim se susreću gluvi širom sveta, i zbog toga gluva deca beleže lošije rezultate u školama – prosto rečeno: nemaju nastavu niti učila prilagođena svom jeziku.

Svesni ovog problema, Morphoria design collective uradio je koncept i dizajn posebnog magazina za gluve i osobe oštećenog sluha, sa ciljem da DEAF MAG bude ta spona između jezika čujućih i jezika gluvih ljudi.

DEAF MAGAZINE

Uvećana realnost (eng. augmented reality) je stvarnost koja je uvećana – potpomognuta određenim pomagalima: zvukom, videom, slikom, GPS sistemom. To je kombinacija realnog i virtuelnog sveta, poput one koju omogućava DEAF MAG: uz pomoć aplikacije na mobilnom telefonu možete uvećati realnost, tako da vam tekst bude “pročitan” na znakovni jezik.

DEAF MAGAZINE sign language

 

Teme koje obrađuje su raznovrsne: od raznovrsnih događaja, preko zanimljivih ličnosti i njihovih hobija, do vesti, kolumna i svega drugog što se tiče gluvih i nagluvih ljudi.

Detaljnije o ovom zanimljivom projektu pogledajte u video klipu koji ga predstavlja:

O autoru/ki

Sandra Kravitz Simonović

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige.
Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

1 komentar

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.