Nezavisno istraživanje sprovedeno u 11 evropskih država pokazalo je da Evropljane više brine zdravlje i sigurnost hrane, nego problemi u vezi sa zaštitom okoline, međunarodni terorizam ili javna sigurnost, a jedan od ključnih strahova u vezi je sa ulogom ambalaže u sigurnosti hrane.

Istraživanje je sprovedeno u februaru 2014. godine na teritoriji Francuske, Italije, Nemačke, Španije, Velike Britanije, Austrije, Hrvatske, Češke, Slovačke, Poljske i Švajcarske. Ispitano je ukupno 8 000 potrošača starosti između 24 i 64 godine o prehrambenoj ambalaži, tačnije, o aspektima u vezi sa sigurnošću hrane, okolinu i ukus. Četrdeset jedan odsto anketiranih su roditelji, a 3/4 ispitanika je bilo ženskog pola.

Rezultati su pokazali rastuću zabrinutost Evropljana u vezi sa potencijalnim opasnostima za zdravlje koje donosi prelazak hemijskih sastojaka iz ambalaže u namirnice – dve trećine potrošača (66%) priznaje da ih brine mogući rizik kontaminacije hrane. Od svih ponuđenih materijala (metalna, kartonska, bag in box, plastična i staklena ambalaža) potrošače najviše brinu plastične boce (60%), tj. njihov uticaj na sadržaj ili sastojke hrane/pića.

feve_infographic_web_HR

Briga za zdravlje ima ključnu ulogu u potrošačevom donošenju odluke i podsticanju potražnje za namirnicama i pićima čija je ambalaža staklo. Među onima koji se odlučuju za staklo, njih 61% veruje da je upravo staklo najsigurnija ambalaža za njihovo zdravlje. Posebno su oprezni roditelji male dece: 77% roditelja u Evropi preferira staklo za čuvanje hrane za decu, dok njih 61% izbegava kupovinu hrane za bebe u plastičnim bocama ili u drugim materijalima.

Adeline Farrelly, generalna sekretarka Evropske federacije proizvođača staklene ambalaže (FEVE – The European Container Glass Federation) napominje:

Kako bi se izbeglo neželjeno zagađenje koje dolazi iz ambalaže, potrošači bi posebno prilikom porodičnih nedeljnih kupovina svakako trebalo da „pogledaju i ispod etikete“ – što znači ne samo voditi računa o sastavu proizvoda, već i u kojoj vrsti ambalaže taj proizvod kupuju. Najveći broj anketiranih Evropljana obuhvaćenih anketom (njih 87% u odnosu na 74% anketiranih u 2010.) preporučuje staklo kao ambalažu broj 1 za pakiranje hrane i pića. To jasno dokazuje veru potrošača u staklo kao u jedan od najčistijih i hemijski inertnih materijala”.

U saopštenju koje je objavilo udruženje Friends of Glass navodi se da je staklo ambalažni materijal koji deluje kao prirodna i nepropusna barijera; nema nikakve interakcije između stakla i prehrambenih proizvoda koji se u njega pakuju, te da je staklo jedini opšte korišteni ambalažni materijal u SAD-u koji Američka administracija za hranu i lekove smatra “opšte sigurnim”. Nakon zabrane korišćenja BPA u proizvodnji plastičnih bočica za bebe (2011.), Evropska komisija preporučila je staklo kao sigurnu alternativu za ljudsko zdravlje.

rvb-friendsofglass_pogledaj_ispod_etikete

“Evropska komisija sve više pooštrava zakonske propise u vezi sa hemikalijama koje prelaze iz prehrambene ambalaže. Staklena ambalaža zadovoljava i sve buduće najrigoroznije EU standarde i zakone koji se odnose na materijale koji dolaze u dodir s hranom. Sve to zato jer je staklo hemijski inertno, što znači da ne dolazi ni u kakvu interakciju sa svojim sadržajem, a uz to je i nepropusno za spoljna onečišćenja.” završava se u izveštaju.

O autoru/ki

Sandra Kravitz Simonović

Zavisnica od informacija, profesionalni mislilac. Web preduzetnica po opredeljenju, futurista po religijskim shvatanjima. MarketingITD pokrenula da bi imala izgovor da po ceo dan gleda reklame i čita stručne knjige.
Moto: Dom je tamo gde su ti šifre.

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.