When:
28/10/2013 – 29/10/2013 all-day
2013-10-28T00:00:00+01:00
2013-10-30T00:00:00+01:00
Where:
Hotel Park
Beograd
Srbija
Međunarodna konferencija DILEMA: KOKOŠKA ILI JAJE? @ Hotel Park

Novi, dvadeset prvi vek, na prostorima bivše Jugoslavije, sada samostalnih država, masovnim prodorom mnogih svetskih (ili samo evropskih i drugih) firmi, ubrzano je nametnulo formiranje službi za razvoj odnosa s javnostima (sektora, odeljenja, samostalnih službi – nebitan naziv organizacionih delova), sa zaposlenima ne baš uvek jasnog profila obrazovanja, te radnog iskustva na tim ili na nekim drugim poslovima.

Njihov, uslovno rečeno, decenijski razvojni put, dosta dobro je odslikala anketa koju je, početkom ove godine, organizovalo Društvo Srbije za odnose s javnošću i čiji su rezultati (generalno, svi bitni), prikazani na stranicama časopisa sveta marketinga TABOO (dvobroj 63-64).

S druge strane, ne može se poreći da je u pitanju poslovna funkcija od značaja koja, i te kako, treba da doprinosi, potom i učvršćuje pozicije društveno-političke zajednice, privrednog subjekta, sportskog društva, kulturološkog događanja ili bilo šta drugo od interesa – pa do pojedinačnih pozicija nekoga ili nečeg u okruženju.

Iz, uslovno rečeno, parodoksa suprotnosti, uočeno je da ne postoji baš dovoljno jasan sistem odnosa rukovodnih struktura i nosilaca ove poslovne funkcije (bilo da je zastupa pojedinac, služba ili angažovana specijalizovana agencija). Da je, najčešće, u pitanju odnos „vertikale“, gde se samo sprovode želje ili zahtevi čelnika, najčešće, bez uočenog postojanja vizije o aktivnostima pomoću kojih je, spletom kontinuiranih aktivnosti, neophodno graditi projektovanu (tržišnu) poziciju utvrđenog cilja.

Možda i zbog tog uočenog odnosa, koji ima uticaja i na profil kadrova koji su angažovani na ovoj značajnoj poslovnoj funkciji, ne bi se baš moglo govoriti o izgrađenom autoritetu u okruženju bez čega je, skoro pa nemoguće, ostvariti ciljeve – momentalne ili dugoročne, nebitno je. Pre svega se imaju u vidu mediji (pojedinci ili redakcije, ponekad i njihova poslovodstva) – kao celine.

U borbi da se afirmišu aktivnosti pod zajedničkim imeniteljem „odnosi s javnostima“, jedna od „kolateralnih“ šteta (deluje kao grub izraz ali ne bi trebalo da bude), su marketinške funkcije i njeni delatnici. Činjenica da je marketing, kao naučni pogled na tržište i aktivnosti koji se na njemu dešavaju, uveden kao nastavno gradivo na našim elitnim fakultetima počev od šezdesetih godina prošlog veka, dok je razvoj javnih odnosa organizovanije nastupio krajem prošlog veka.

Relativna „agresivnost“ i nesputane ambicije jednih a pasivnost drugih (za razloge postoji mnoštvo tumačenja i opravdanja), skoro da je nametnulo dilemu iz samog naslova – kokoška ili jaje?

Činjenično je da postoje autori, ali i nastavni kadar, koji tvrde da je razvoj javnih odnosa poslovna funkcija budućnosti (koja je već započela – na primer kroz Maršalov plan), i da će marketing, kao tržišna funkcija polako, ali sigurno, gubiti primat, pretvarajući se u poslovnu funkciju od sekundarnog značaja!

Radna grupa u sastavu:
– Profesor dr Predrag Vujović,
– Doktorka Maja Petrašinović Nikolić
– Magistrica Dragana Đermanović,
– Magistrica Marijeta Lazor,
– Magistar Milenko Đurić,
– Magistar Momčilo Cebalović,
– Nataša Pavlović Bujas,
– Miroslav Šutić, i
– Žozef-Ivan Lončar

radi na pripremi međunarodne konferencije koja bi trebalo da odgovori, između ostalog, i na stvarnu ili nametnutu dilemu.

Jasno je da će najnovija svetska iskustva u razvoju jedne ili druge poslovne funkcije s posebnom pažnjom biti elaborirane, tragajući za onim rešenjima koja bi trebalo da odgovore stepenu razvoja proizvodnih snaga i okruženja u kojem se razvijaju. (Da se podsetimo: sve osim progresa je stagnacija, reči su premudrog Pitera Drakera. Stalno izmišljanje mogućih opravdanja zbog stagnacije hod je unatrag s aspekta i konkurentske sposobnosti, jer ima drugih koji ta tumačenja ne prihvataju.)

Konferencija će biti komponovana od predavača koji tvrde da imaju šta da kažu – s jednog ili drugog pola uočene polarizacije, učesnika panela i tematskih okruglih stolova.

Inicijative, predlozi, kritike … s pažnjom će biti proučene od predstavnika Radne grupe. Prvi krug trebalo bi da se zaključi do 9. septembra. Tada je plan da se utvrdi prvi koncept konferencije.

Definitivan program biće utvrđen i saopšten 1. oktobra. Period između predviđen je za tzv. drugi krug javne debate – o ciljevima i sadržaju rada konferencije s međunarodnim učešćem, ne samo zbog uočenih jedinstvenih ili sličnih problema – od statusa do razvoja, već prevazilaženja postojećeg. Pretpostavka je da niko ne bi smeo da bude zadovoljan postojećim!

O autoru/ki

marketing ITD

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.