When:
08/05/2013 @ 10:00 – 16:00
2013-05-08T10:00:00+02:00
2013-05-08T16:00:00+02:00
Where:
Regionalna privredna komora Novi Sad
Narodnog fronta 10
Novi Sad
Srbija
Cost:
13.200 RSD
Contact:
Jelena S. Stankov
+381 21 48 020 85
"Uvoz bez tajni - od porudžbenice do plaćanja" @ Regionalna privredna komora Novi Sad

Cilj treninga je detaljno upoznavanje sa postojećim i novim propisima i posebno sa najnovijim Carinskim zakonom i Zakonom o deviznom poslovanju. Složeni propisi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračunaju i plate različite vrste taksi („eko taksa“ i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode, postoji i obaveza plaćanja poreza po odbitku, pored carine i PDV-a). Pored brojnih obaveza koje moraju da se ispoštuju, novim propisima su uvedene i mnoge olakšice, o kojima će takođe biti reči na seminaru.

Trening je namenjen svim privrednim subjektima, kako preduzećima tako i preduzetnicima koji se bave uvozom roba i usluga ili onima koji imaju nameru da se bave spoljnom trgovinom.

Interaktivni trening seminar je u praksi dokazana simbioza teoretskog znanja i praktičnog iskustva u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.

Predavač je dipl. ekonomista BILJANA TRIFUNOVIĆ, vlasnik i direktor “IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, dugogodišnji novinar, autor je i predavač brojnih seminara sa dvodecenijskim iskustvom.

Nakon završenog seminara, polaznici su osposobljeni da usvojeno znanje primene u samostalnom radu u ovoj najsloženijoj oblasti spoljne trgovine.

Svaki polaznik dobija pored skripti sa predavanja, obrazaca i svu ostalu potrebnu literaturu koja je aktuelna i primenljiva u procesu rada.

INFORMACIJE:

Jelena S. Stankov: 021/ 48020 85 i 065/ 8 560 382, jstankov@rpkns.com; Jasmina Limoni: 021/ 48020 77 i 064/ 8 418 539, jlimoni@rpkns.com

PRIJAVE dostaviti poštom na RPK Novi Sad, 21000 Novi Sad, Narodnog fronta 10; faks: 021 466 226; e-mail: jstankov@rpkns.com; ili jlimoni@rpkns.com

KOTIZACIJA obuhvata: nastavu, literaturu (kompletna normativa sa pripadajućim obrascima i autorski rad predavača) osveženje i sertifikat, iznosi: 13.200,00 dinara (uračunat je PDV), a za redovne članice RPK Novi Sad iznosi: 10.800,00 (uračunat je PDV) i uplaćuje se na račun RPK Novi Sad, kod „Banca Intesa“ a.d, broj: 160-932202-77, nakon prijema profakture, a najkasnije 3 (tri) dana pre početka seminara.

Zbog postizanja maksimalnog kvaliteta nastave, broj polaznika je ograničen.

Mesto na seminaru je rezervisano uplatom!

O autoru/ki

marketing ITD

Ostavi komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.