Kategorija: Intervju

Razgovori sa ili bez povoda sa cenjenim imenima marketinga, dizajna, tehnologije, Interneta, poslovanja.