Uslovi korišćenja

Celokupan sadržaj na www.marketingITD.com u vlasništvu je njegovih autora. Svaki autor odgovoran je za stavove izrečene u njemu. Autori tekstova niti bilo ko drugi iz marketingITD nije odgovoran za stavove i mišljenja izrečena u komentarima posetilaca.

Preuzimanje i korišćenje tekstova:

Svaki tekst je slobodan za dalje deljenje bez prerade teksta i uz navođenje izvora, pod sledećim uslovima:

Nije dozvoljeno kopi/pejstovati tekst bilo gde kao svoj.
Ukoliko želite da preuzmete i kod sebe objavite neki tekst, u obavezi ste da navedete izvor u jednom od sledećih oblika:

“Preuzeto sa www.marketingITD.com
Uslov je da URL bude jasno vidljiv, i da bude u obliku hiperlinka (osim u slučajevima kada to, iz tehničkih razloga, nije moguće, poput objave u printu).

Ukoliko se pozivate na tekst, učinićete to tako što ćete linkovati neki deo neke rečenice do teksta o kojem je reč (kako je učinjeno u ovom primeru).

Ukoliko vam se ovi zahtevi ne dopadaju, nemojte preuzeti (se pozivati na) tekst.
Ovo nisu izmišljena pravila, već dobra i ustaljena praksa na Internetu.

Komentarisanje:

Za komentare su odgovorni samo i isključivo autori komentara, a šta će od komentara biti vidljvo odlučuje tim marketingITD. Jedan od glavnih preduslova je davanje validne e-mail adrese, kao i nekorišćenje uvredljivih reči i izraza na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Komentari koji nisu u skladu sa napomenutim uslovima neće biti objavljeni, ali ni obrisani – ostaju sačuvani zajedno sa IP adresom sa koje su ostavljeni, i po potrebi  će biti ustupljeni organima vlasti.

Za sve nedoumice info[@]marketingitd.com stoji na raspolaganju.

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Creative Commons License